mad-architects-pawel-paniczko-harbin-opera-house (8).jpg

Reporty

PŮLROČNÍ A ROČNÍ REPORTY

ALS-EQUITY

MĚSÍČNÍ REPORTY

REPORTY 2022

REPORTY 2021

Disclaimer

Uvedené informace představují názor BH CAPITAL GROUP Holding, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. BH CAPITAL GROUP Holding, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.

fe1c23b7610d4ddebf2d8c24bd4da1b9 (1).jpg

BHCG VENTURES

BHCG s radostí podporuje start-up projekty a studentskou komunitu 

TÉMA

Kyberútoky rostou stejně jako náklady na ochranu dat